News

Izakhamizi zeNyandeni zihola ukudla kuka Hulumende

Umlobi ngu Happiness Moyo

Uhlelo lokusiza abantu ngokudla olwethulwa ngu Hulumende encedisana lenhlanganiso ezehlukeneyo solufinyelele izakhamizi zeNyandeni ku Ward 4. 

Izakhamizi ezimbalwa zenelise ukuthola amasaka omumbu ukuze bengezelele ukudla emzini yabo kuviki eyedluleyo. 

Uhlelo lolu luze ngesikhathi esifaneleyo lapho izakhamizi zikhangelane lesomiso esibangelwa yikuguquka komkhathi.

Intathelindaba yeCITE ikhulume lo Violet Ndlovu ochasise kabanzi ngosizo lolu abaluphiwe nguHulumende. 

“Mina njengomama olabantwana abangu 8 ngithola ukudla okweneleyo kuhlelo lolu ukuze nginakekele imuli yami. Ngithole ama50kgs amathathu lamagokoko amathuthu phezulu.”

Kule ngenye yezakhamizi engenelisanga ukuthola lokhu kudla ngoba Inani labantu ababe bhalisile ehlelweni lokuhola lilikhulu. 

Laba abangenelisanga ukuthola baxhwayiswe ukuthi banganyampi inhliziyo ngoba okunye ukudla kuzalandeliswa masinyane okuzaphuma ehlelweni lwesiphala se Nkosi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button