News

Isikolo seNyandeni sinqoba kumncintiswano webhola

Umlobi ngu Lubelihle Sibanda

EMtshabezi, mhlaka 7 Nhlangula 2024, bekulomncintiswano webhola labantwana bezikolo ezintathu eNyandeni. 

Izikolo lezi bekuyi Nyandeni Primary school, Kumbudzi Primary school le Mtshabezi primary school, zonke zidlalela eMtshabezi primary.

Ibhola laqala ngehola letshumi ekuseni. INyandeni yiyo eyaqala ukudlala leMtshabezi yanqoba 1-0. Yadlala imizuzu engamatshumi ayisitshiya galo lunye. Lokho okwabangela injabulo kakhulu kubadlali beNyandeni kanye lababalisi babo.

I Kumbudzi Primary yadlala leMtshabezi ngesikhathi esifanayo, yanqoba layo 1-0.

Ekucineni iNyandeni yadlala le Kumbudzi yanqoba 1-0 yathola isicoco sokuba yintshantshu emncintiswaneni.

UCaroline Musariri ongumbalisi okhangele ezemidlalo yesikolo ofundisa eNyandeni Primary school, wathi impumela le iyabathokozisa kakhulu njengababalisi, wacelela abantwana usekelo ukuthi benelise ukuncintisa kumidlalo ezayo.

“Siyakuthakazelela lokhu okwenziwa ngabantwabethu njalo siyafisa ukuthi sithole ukuncediswa  ekuthengeni impahla zokudlala ibhola lokuthi senelise ukuncintisana lezikolo ezivela kwezinye indawo, phandle kwesigaba sethu lesi.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button