News

Ukhansila ukhankasela ukwakhiwa kwebholoho

Umlobi ngu Portia Ndumo

UCouncilor ka Ward 4 ku village 7 eNyandeni, umnumzana Kwanele Msipha ukhankasela ukwakhiwa kwebholoho ukuze abantwana besikolo bacaphe lula imifula ngesikhathi sezulu.

UCllr Msipha uthe abantwana besikolo bathwala nzima ukucapha nxa kunile.

Uthe sokwalahleka impilo abantwana sebethethwe ngumfula kuthi abanye njalo bayaphutha izifundo ngokwehluleka ukuchapha umfula.

“Ukwakhiwa kwebholoho ku village 7 kungasiza kakhulu esigabeni. Leyi yintuthuko esiyidingayo ukuze abantwabethu bacaphe imifula bephephile ngesikhathi sezulu.”

“Kungcono nje ukuthi njengezakhamizi sihlanganise amakhanda sithole imibono ngesingakwenza ukuze silakhe lelo bholoho.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button