News

Omama beNyandeni baziphilisa ngokufuya inkukhu

Umlobi ngu Memory Dube

Omama be Nyandeni ku village 5 sebeziphilisa ngokufuya inkukhu. Omama laba bafuya inkukhu eziyimhlobo embili ezamaqanda leze nyama.

Iqembu labo balipha ibizo elithi Ntuthuko poultry project.

Bathi sebephila ngcono ngemva kokuqalisa uhlelo lolu.

Sixoxe lo Selephi Gwizi oleminyaka engu 54 ohlala ku village 5  yena ongumgcini sihlalo.

“Sithola amaqanda. Amanye siyawayabelana amanye siyawachamiselisa kumtshina wethu wokuchamiselisa. Ngaphandle kwalokho siyathengisa lamatsiyane ethu nge$1 emabili sesithola inzuzo.”

“Imali esiyithola kulezi ezenyama eyinye siyathenga ngayo ukudla kwezinye inkukhu kuthi esalayo siphosele esikhwameni seqembu.”

UGwizi uthe  bakhathazwa kakhulu yikuthola abantu abathengayo, ngakho bathengisela abahlali beNyandeni kuthi ke ngobuncane besigaba, kuyathatha isikhathi ukuthi zithengwe zonke. 

Ukhulume njalo ngemikhuhlane ehlasela inkukhu zabo phakathi kwesikhathi kodwa uthe balomlimisi esigabeni sabo obasizayo ukuthi bathole imithi efaneleyo. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button