News

Izakhamizi zeNyandeni zidlela evalweni ngezifuyo

Ngu Nokuthaba Ndlovu

Izakhamizi zeNyandeni, zilohlupho lokuswelakala kwamanzi okunathisa izifuyo.

Umama uPolite Ndlovu oleminyaka  engu 62 ohlala eNyandeni, Ward 4 ku Village 3 uthi uhlupho lolu lungezelelwe yikuthi isikotsho sabo samanzi sifile ngakho bayagebha imithombo ukuze izifuyo zinathe.

“Siyenza okokugebha imithombo duze lomfula ukuze izifuyo zithole amanzi. Imithombo le kumele siyigebhe itshone ngoba amanzi akhona asetholakala khatshana. Lokhu kubangelwa yikuthi izulu kalinanga ngokweneleyo. Umhlabathi womile,” uNdlovu wasilandisela. 

“Ukudla kwenkomo lakho akukho ngoba akulatshani egangeni. Abantu abafuyileyo sebephila ngokuthenga ukudla kwezifuyo edolobheni, kodwa asibo bonke abayenelisayo ngoba intengo yakhona iphezulu. Ngeviki edlulileyo inkomo yami eyodwa icubile ngenxa yokungatholi ukudla lamanzi okweneleyo.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button